Performancing Metrics

اقتصاد انرژی | اتاق خبر
ADS
پربازدید

اقتصاد انرژی

RSS
گفت‌وگو با حمیدرضا صالحی
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران می‌گوید: مازوت‌سوزی معلول سیاست‌هایی است که در سال‌های اخیر نسبت به حامل‌های انرژی اعمال شده است. قرار بود از زمان برنامه سوم توسعه قیمت‌های حامل‌های انرژی به صورت پلکانی افزایش یابد ولی چنین نشد.
رضا پدیدار،رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران
رضا پدیدار، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران معتقد است: رشد تقاضای انرژی در دهه باعث بهره‌برداری بیشتر از ظرفیت‌های بازار شد.