Performancing Metrics

کاهش اجاره‌بها | اتاق خبر
ADS
پربازدید

کاهش اجاره‌بها

RSS
گفت‌وگو با مهدی سلطان‌محمدی
بخش مسکن به‌ويژه در حوزه اجاره، رشد بسيار چشمگيري داشته است که باعث شده امروز بيش از 50 درصد هزينه‌هاي درآمدي سبد خانوار را به خود اختصاص دهد...