Performancing Metrics

خرید ملک در ترکیه | اتاق خبر
ADS
پربازدید

خرید ملک در ترکیه

RSS
گفت‌وگو با مهدي کرباسيان، تحليلگر مسائل اقتصادي
بسياري از کارشناسان و تحليلگران اقتصادي بر اين باورند نرخ ارز در سال آينده مي‌تواند به يکي از مهم‌ترين چالش‌ها براي اقتصاد ايران تبديل شود.