Performancing Metrics

اشتغالزایی 150 هزار نفری | اتاق خبر
ADS
پربازدید

اشتغالزایی 150 هزار نفری

RSS
شکراللهی در بازدید از گروه صنعتی انتخاب الکترونیک خبر داد:
مدیرکل دفتر لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: گروه صنعتی انتخاب الکترونیک موفق به اشتغالزایی مستقیم برای بیش از 14 هزار نفر و ایجاد اشتغال غیرمستقیم برای بیش از 150 هزار جوان و متخصص ایرانی در کشور شده است.
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر