امور خاورمیانه و شمال آفریقا | اتاق خبر
ADS
پربازدید

امور خاورمیانه و شمال آفریقا

RSS
اتاق‌نیوز - اقتصاددان ارشد بانک جهانی در امور خاورمیانه گفت رفع تحریم ها علیه ایران دارایی بادآورده ای را عاید این کشور می کند. ...