رفع تحریم های ایران | اتاق خبر
ADS
پربازدید

رفع تحریم های ایران

RSS
اتاق‌نیوز - اقتصاددان ارشد بانک جهانی در امور خاورمیانه گفت رفع تحریم ها علیه ایران دارایی بادآورده ای را عاید این کشور می کند. ...