قانونگذاران آمریکایی | اتاق خبر
ADS
پربازدید

قانونگذاران آمریکایی

RSS
اتاق‌نیوز - اقتصاددان ارشد بانک جهانی در امور خاورمیانه گفت رفع تحریم ها علیه ایران دارایی بادآورده ای را عاید این کشور می کند. ...