مقام مسئول دروزارت کار | اتاق خبر
ADS
پربازدید

مقام مسئول دروزارت کار

RSS
اتاق‌نیوز - یک مقام مسئول دروزارت کار با اشاره به تلاشکارجویان ایرانی برای ورود به بازارهای کار بین‌المللی، از مذاکره با برخی کشورها مانندقطر، عراق، ترکیه،کویت،آ