اقتصاد مقاومتی و بررسی عملکرد دولت تدبیر و امید | اتاق خبر
ADS
پربازدید

اقتصاد مقاومتی و بررسی عملکرد دولت تدبیر و امید

RSS
اتاق‌نیوز- ارزیابی شاخص های 24 گانه ی اقتصاد مقاومتی و بررسی عملکرد دولت تدبیر و امید در این زمینه از اهمیت زیادی برخوردار است. در این میان توجه دولت یازدهم به این امر ...