قطارهای سریع السیر | اتاق خبر
ADS
پربازدید

قطارهای سریع السیر

RSS
اتاق نیوز - هرچند در طول ماه‌های گذشته بارها بر لزوم وارد‌شدن تکنولوژی‌های جدید ریلی به کشور از جمله خطوط برقی و قطارهای سریع‌السیر تاکید شده است، اما قطعا آنچه نس