خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران | اتاق خبر
ADS
پربازدید

خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران

RSS
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران گفت: امروز یکی از ضعف های جدی تولیدات کشور، نبود برندسازی در بخشهای مختلف است و جمهوری اسلامی ایران تاکنون برای حض...
خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران، در پیامی درگذشت جمعی از مسلمانان عزیز و حجاج ایرانی در حادثه منا را تسلیت گفته و با خانواده های آنها ابراز هم دردی کرد....
اتاق نیوز -رییس خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران گفت: هدایت اقتصاد کشور بر مبنای سیاست های برنامه ششم توسعه، حمایت از تولید داخلی را امکان پذیر خواهد ساخت....