Performancing Metrics

آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت | اتاق خبر
ADS
پربازدید

آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت

RSS
معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت در باره بسته های حمایتی این وزارتخانه از تحقیق و توسعه در واحدهای تولیدی گفت: همه واحدهای صنعتی که تحقیقات مستند
معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در جهت حمایت از صنعت و تولید، شرکت های صنعتی در صورت انجام تحقیق و توسعه، از 10 درصد معافیت مالیاتی برخوردار م...
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر