Performancing Metrics

پیرکاردین | اتاق خبر
ADS
پربازدید

پیرکاردین

RSS
تنها در حدود ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران وابسته به درآمد نفتی است و تقریبا ۲۰ درصد از درآمد نفتی کشور برای اهداف توسعه‌ای روانه صندوق توسعه ملی می‌شود....
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر