Performancing Metrics

پیش بینی زمان مرگ | اتاق خبر
ADS
پربازدید

پیش بینی زمان مرگ

RSS
ابررایانه ه‏ایی در آمریکا می‏ توانند احتمال مرگ یک فرد را با دقت 100 درصد پیش‏بینی کند....
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر