Performancing Metrics

سلول درمانی | اتاق خبر
ADS
پربازدید

سلول درمانی

RSS
نخستین مدرسه تابستانی دانشجویی سلول های بنیادی وطب بازساختی امروز شنبه با حضوردبیر ستاد توسعه فناوری های سلول های بنیادی در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی گشایش یافت.
رئیس پژوهشگاه رویان با اشاره به راه اندازی بیمارستان سلول درمانی پایتخت گفت: از دولت و خیرین جهت پیشبرد برنامه‌ها دست یاری طلب می‌کنیم....
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر