Performancing Metrics

حذف شدگان | اتاق خبر
ADS
پربازدید

حذف شدگان

RSS
وزیر کار با اعلام اینکه این ماه هم یارانه تعدادی از دریافت کنندگان یارانه نقدی قطع می‌شود، گفت: ۸۰ درصد حذف شدگان نسبت به قطع یارانه خود اعتراض نکردند....
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر