Performancing Metrics

ویرایش ژنتیکی | اتاق خبر
ADS
پربازدید

ویرایش ژنتیکی

RSS
اتاق خبر - دانشمندان کشف کردند که با کمک یک شیوه ویرایش ژنتیکی شاید روزی در آینده امکان پرورش اندام‌های داخلی حیوانات برای پیوند به انسان فراهم شود....
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر