Performancing Metrics

بسته سوم | اتاق خبر
ADS
پربازدید

بسته سوم

RSS
درحالی که تجربه دولت در تدوین بسته های اول و دوم خروج از رکود موفق نبوده، سخنگوی دولت امروز از به خط کردن وزرای کابینه برای ارائه برنامه اقتصادی کوتاه مدت برای ایجاد رونق اقتصادی خبر داده و این یعنی احتمالاًبزودی بسته سوم دولت رونمایی می شود.
گفتگو
محمود سریع‌القلم در یادداشتی مطرح کرد
هشدارهای فرشاد مومنی درباره سیاست‌های تورم‌زای ایران:
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر