Performancing Metrics

تشكل‌هاي بالادستي | اتاق خبر
ADS
پربازدید

تشكل‌هاي بالادستي

RSS
عليرضا ميربلوك
از مهم‌ترين پروژه‌هاي خانه تهران بحث كلينيك صنعت بود. در اين كار ما به دنبال دادن مشاوره به اعضا براي حل مشكلات آنها بوديم. همچنين در مباحث شوراي گفت‌وگو و رفع موانع توليد خانه بسيار پررنگ ظاهر شد.
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر