Performancing Metrics

سید حسین مرعشی | اتاق خبر
ADS
پربازدید

سید حسین مرعشی

RSS
سخنگوی حزب کارگزاران:
سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی گفت: از جمله برکات انقلاب اسلامی نقشی است که مردم با استفاده از نهاد انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایفا کرده و می کنند و این نقش باید پاس داشته شود.
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر