Performancing Metrics

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران | اتاق خبر
ADS
پربازدید

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران

RSS
رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران گفت: بند عدم افشای اطلاعات در اغلب گزارش های حسابرسی به طور مشترک در سازمانها و شرکتهای زیر مجموعه شهرداری تکرار می شود در حالی که شهرداری تهران باید شفافیت مالی را در دستور کار خود داشته باشد.
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر