Performancing Metrics

بیكاری | اتاق خبر
ADS
پربازدید

بیكاری

RSS
بیكاری كه در هر جامعه ای علل و ریشه های گوناگون دارد، در استان پرجمعیتی مانند البرز بیشتر نتیجه مهاجرت بی رویه از سراسر كشور به این استان است.
مدیركل تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان مركزی گفت: این استان بعد از آذربایجان شرقی، دومین استان كشور به لحاظ نرخ پایین بیكاری معرفی شده است.
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر