Performancing Metrics

وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی | اتاق خبر
ADS
پربازدید

وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی

RSS
معاون تعاون وزیر کار اعلام کرد؛
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به رشد بانک های تعاونی در سایر کشورها گفت: در ایران تنها چند تعاونی اعتبار تاسیس شد که به خاطر نبود نظارت مسئله ایجاد کردند.
عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان مطرح کرد؛
عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان با بیان اینکه در کشور ۵۰۰ هزار مدیر داریم که ۱۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد در ماه صرف پرداخت حقوق به این افراد می‌شود گفت:در ژاپن ۵۰۰ هزار نفر کارمند وجود دارد.
معاون وزیر راه:
معاون وزیر راه با اشاره به آمار چشمگیر سوانح ساختمانی در کشور گفت:مرگ سالیانه یکهزار و ۵۰۰ نفر بر اثر حوادث کار در کشور نشان داده که ۶۰ درصد از این رقم مربوط به حوادث ساختمانی است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، ۲ دستورالعمل و یک بخشنامه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی را مغایر قانون دانست و ابطال کرد.
معاون روابط کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی:
معاون روابط کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی روز گذشته در حاشیه مراسم بازدید رسمی از بهشت زهرا گفت: تا زمانی که قیمت تمام شده تولید کاهش پیدا نکند، بند دوم ماده 41 قانون کار قابلیت اجرایی ندارد.
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر