Performancing Metrics

رئیس سازمان رفاه شهرداری تهران | اتاق خبر
ADS
پربازدید

رئیس سازمان رفاه شهرداری تهران

RSS
رئیس سازمان رفاه شهرداری تهران از شناسایی و برخورد با باندهای مافیای کودکان کار در ۱۰ چهار راه اصلی تهران خبر داد و گفت: شهرداری برای برخورد با این باندها، نیابت قضایی گرفته است.
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر