Performancing Metrics

محمدرضا ستاری | اتاق خبر
ADS
پربازدید

محمدرضا ستاری

RSS
محمدرضا ستاری
همچنان که در سیاست خارجی عصر جهان دو قطبی و بهره بردن از تضاد دو بلوک ابر قدرت گذشته است، در سیاست داخلی نیز این رقابت دو قطبی از کارکرد افتاده و تنها در یک توازن قوا، آنچنان که در توافق هسته ای نمود یافت می توان راه را بسوی توسعه همواره کرد.
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر