Performancing Metrics

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زنجان | اتاق خبر
ADS
پربازدید

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زنجان

RSS
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زنجان:
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زنجان گفت: با اجرای طرح تحول نظام سلامت ۲۲ خانه بهداشت در استان راه‌اندازی شده و کمبود پزشکان در روستاها به صفر رسیده است.
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر