Performancing Metrics

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران | اتاق خبر
ADS
پربازدید

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران

RSS
میرمحمد صادقی معتقد است
ادغام وزارتخانه‌های صنایع، معادن و تجارت، فعالیت‌ها در این دو حوزه را از حیطه تخصص خارج کرد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران گفت
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران گفت: ثبات قیمت‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی مردم همراه با توسعه در روابط خارجی واقعیتی است که در ۴ سال گذشته رخ داد.
نائب رییس کمیسیون انرژی اتاق تهران مطرح کرد:
با دو نرخی کردن بنزین،عده ای به اسم تولید کننده کارت خرید سوخت ارزان می گیرند و بنزین را در بازار آزاد می فروشند.
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر