Performancing Metrics

روز صفر | اتاق خبر
ADS
پربازدید

روز صفر

RSS
آسیب‌پذیری روز صفر یک حفره یا عیب نرم‌افزاری است که برای آن هیچ پچ یا تعمیری وجود ندارد، زیرا این آسیب‌پذیری در واقع مربوط به تولیدکننده نرم‌افزار می‌شود.
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر