Performancing Metrics

مقابله با ساس | اتاق خبر
ADS
پربازدید

مقابله با ساس

RSS
محققان دانشگاه فلوريدا متوجه شدند كه ساس ها از رنگ هاي سفيد، سبز و زرد بيزارند، بنا بر اين استفاده از ملحفه هايي با اين رنگ هاي خاص براي تشك ها و بالش ها، آنها را فراري مي دهد.
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر