Performancing Metrics

سناتورهای دموکرات مجلس سنای آمریکا | اتاق خبر
ADS
پربازدید

سناتورهای دموکرات مجلس سنای آمریکا

RSS
سناتورهای دموکرات مجلس سنای آمریکا با تصویب بودجه این کشور به خاطر اختلاف بر سر خرید آب سنگین از ایران مخالفت کردند.
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر