Performancing Metrics

اسلام ستیزی | اتاق خبر
ADS
پربازدید

اسلام ستیزی

RSS
با هیچ اقدام ضدمذهبی مسامحه نشود
«فرانسوآ اولاند» رئیس جمهوری فرانسه در واكنش به آتش سوزی مسجد شهر «آژاكسیو» در جزیره «كرس» فرانسه، ضمن اعلام همبستگی با مسلمانان این منطقه، دستور داد: عاملان این حادثه به سرعت شناسایی و درصورت عمدی بودن، مجازات شوند.
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر