Performancing Metrics

پرونده بنزین | اتاق خبر
ADS
پربازدید

پرونده بنزین

RSS
اتاق خبر بررسی می کند
طرح دو نرخی کردن قیمت بنزین موافقان و مخالفانی دارد که هر دو گروه دلایل خود را برای موافقت و یا مخالفت با آن دارند. موافقان؛ این طرح را برای جلوگیری از قاچاق موثر می دانند و مخالفان آن را باعث ایجاد رانت و سو استفاده در کشور ارزیابی می کنند.
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر