Performancing Metrics

آتش نشانان فداکار | اتاق خبر
ADS
پربازدید

آتش نشانان فداکار

RSS
روز چهارم ماه می به عنوان روز جهانی آتش‌نشانان نام گذاری شده است. افرادی فداکار، شجاع و دلسوز که فارغ از خطراتی که جان‌شان را تهدید می‌کند، به قلب خطر زده و به نجات دیگران می‌پردازند. اما هر ساله در کنار انسان‌هایی که با کمک این افراد از خطر مرگ جان به در
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر