Performancing Metrics

زمین خواری در بوشهر | اتاق خبر
ADS
پربازدید

زمین خواری در بوشهر

RSS
مسئولان بخشهای مرتبط با زمینهای ملی و مقامهای قضایی بوشهر درپی وقوع برخی زمین خواری ها در این استان در سالهای اخیر عزم خود را برای مقابله با متصرفان و متخلفان جزم و هزاران هكتار از اراضی ملی را از چنگ زمین خواران خارج كردند و به دولت بازگرداندند.
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر