Performancing Metrics

سيدجواد قوام شهيدي | اتاق خبر
ADS
پربازدید

سيدجواد قوام شهيدي

RSS
يك مقام وزارت امور خارجه:
مديركل امور ايرانيان وزارت امور خارجه گفت: رويكرد كشور ما در عرصه بين المللي، نگاه كشورهاي جهان را به ايران تغيير داده و زمينه را براي جهش اقتصادي و اجتماعي كشور فراهم كرده است.
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر