Performancing Metrics

همت ایمیدرو | اتاق خبر
ADS
پربازدید

همت ایمیدرو

RSS
باجذب سرمایه داخلی، ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی انجام می‌شود
جذب سرمایه یکی از اصل‌های مهم برای توسعه اقتصادی یک کشور به شمار می‌رود. حال در صورتی که یک کشور سال‌ها از ورود سرمایه‌گذار محروم بوده و از سویی دیگر بخشی از سرمایه‌هایش بلوکه‌شده در کشورهای دیگر باقی مانده باشد، فرصت‌های بسیاری را در این سال‌ها از دست دا
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر