Performancing Metrics

تراز سطح آب | اتاق خبر
ADS
پربازدید

تراز سطح آب

RSS
مدیرمطالعات پایه، شرکت آب منطقه ای بوشهر گفت: با توجه به برداشت بی رویه منابع آب از آبخوان ها بطور متوسط سالانه حدود 50 سانتی متر تراز سطح آب در دشتهای این استان کاهش می یابد.
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر