آمایش کرمان | اتاق خبر
ADS
پربازدید

آمایش کرمان

RSS
رئیس جهاد دانشگاهی استان کرمان گفت : تاکنون بیش از 2 هزار و 500 نقشه GIS (سیستم اطلاعات مکانی) در رابطه با طرح آمایش استان توسط جهاد دانشگاهی کرمان تهیه شده است.
گفتگو
بررسی پیامدهای برکناری نواز شریف در مرزهای شرقی ایران
عضو هیئت مدیره خانه اقتصاد ایران مطرح کرد
عضو کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر