انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی هوایی و جهانگردی ایران | اتاق خبر
ADS
پربازدید

انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی هوایی و جهانگردی ایران

RSS
محمد حسن کرمانی در گفت و گو با اتاق خبر تشریح کرد
تورهای لحظه آخری تفاوتی از نظر ارائه خدمات با انواع دیگر تور ندارند و تنها به دلیل پرنشدن ظرفیت تور آژانس های مسافرتی تور ها را با قیمت پائین تر عرضه می کنند.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی هوایی و جهانگردی ایران به اتاق خبر گفت
حضور شرکت های خارجی و سرمایه گذاری آنها در بخش گردشگری می تواند تاثیرات مثبتی در کشور داشته باشد
بازرس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی هوایی و جهانگردی ایران به اتاق خبر گفت
بروکراسی و مسائل مالیاتی باعث شده است که سرمایه گذاران رغبتی برای سرمایه گذاری در بخش گردشگری نداشته باشند.
گفتگو
بررسی پیامدهای برکناری نواز شریف در مرزهای شرقی ایران
عضو هیئت مدیره خانه اقتصاد ایران مطرح کرد
عضو کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر