اشرف گرامی زادگان | اتاق خبر
ADS
پربازدید

اشرف گرامی زادگان

RSS
مشاور پارلمانی معاونت امور زنان تأکید کرد
مشاور پارلمانی معاونت امور زنان با اشاره به ضرورت توجه به عدالت جنسیتی گفت: بررسی لایحه احکام برنامه ششم توسعه در مجلس و بخصوص ماده 31 که اختصاص به موضوع زنان و خانواده دارد.
گفتگو
بررسی پیامدهای برکناری نواز شریف در مرزهای شرقی ایران
عضو هیئت مدیره خانه اقتصاد ایران مطرح کرد
عضو کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر