نامه احمدی نژاد | اتاق خبر
ADS
پربازدید

نامه احمدی نژاد

RSS
محمود احمدی نژاد در نامه ای به رهبر معظم انقلاب تاکید کرد که در انتخابات شرکت نخواهد کرد.
گفتگو
بررسی پیامدهای برکناری نواز شریف در مرزهای شرقی ایران
عضو هیئت مدیره خانه اقتصاد ایران مطرح کرد
عضو کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر