محمد فؤاد معصوم | اتاق خبر
ADS
پربازدید

محمد فؤاد معصوم

RSS
فؤاد معصوم:
رئیس جمهور عراق در مصاحبه ای گفت: ما حضور نیروهای ترکیه بدون کسب اجازه از دولت عراق را محکوم می کنیم و بارها از دولت ترکیه خواستیم این نیروها را خارج کند
گفتگو
بررسی پیامدهای برکناری نواز شریف در مرزهای شرقی ایران
عضو هیئت مدیره خانه اقتصاد ایران مطرح کرد
عضو کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر