بافت فرسوده کرمان | اتاق خبر
ADS
پربازدید

بافت فرسوده کرمان

RSS
دیوارهای کاهگلی، کوچه های باریک و خانه هایی که سال ها از دوره رونق و زیبایی شان گذشته، امروز نمادی از بافت فرسوده شهری هستند که بی شک در همه استان ها وجود دارند و مشام جان را در انتظار نفس مسیحایی تدبیر گذارده اند تا امید و توسعه را برای ساکنان این مناطق
گفتگو
بررسی پیامدهای برکناری نواز شریف در مرزهای شرقی ایران
عضو هیئت مدیره خانه اقتصاد ایران مطرح کرد
عضو کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر