آزمایشگاه های مرجع جهانی | اتاق خبر
ADS
پربازدید

آزمایشگاه های مرجع جهانی

RSS
معاون تحقیقات و فناوری موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی گفت: این موسسه با هدف تقویت تحقیقات و مبارزه با بیماری های عفونی در دام و بیماری های مشترک بین انسان و دام درصدد افزایش تعداد آزمایشگاه های مرجع بین المللی است.
گفتگو
بررسی پیامدهای برکناری نواز شریف در مرزهای شرقی ایران
عضو هیئت مدیره خانه اقتصاد ایران مطرح کرد
عضو کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر