اهداف اقتصادمقاومتی | اتاق خبر
ADS
پربازدید

اهداف اقتصادمقاومتی

RSS
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که سیاست ها و اقدامات اساسی و عملی دولت برای افزایش توان تولید و دستیابی به رشد اقتصادی پیش بینی شده است، گفت: این اقدامات زمینه ساز تحقق اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال برای جوانان جویای کار در کشور است.
گفتگو
بررسی پیامدهای برکناری نواز شریف در مرزهای شرقی ایران
عضو هیئت مدیره خانه اقتصاد ایران مطرح کرد
عضو کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر