المپیاد کارشناسان فنی | اتاق خبر
ADS
پربازدید

المپیاد کارشناسان فنی

RSS
مدیر آموزش سایپایدک گفت: به منظور افزایش کیفیت خدمات پس از فروش و بالابردن سطح مهارت کارکنان نمایندگی‌ها، المپیاد کارشناسان فنی، تعمیرکاران و کارشناسان پذیرش در نیمه دوم سال ۹۵ برگزار می‌شود.
گفتگو
بررسی پیامدهای برکناری نواز شریف در مرزهای شرقی ایران
عضو هیئت مدیره خانه اقتصاد ایران مطرح کرد
عضو کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر