ساختمان‌های انرژی | اتاق خبر
ADS
پربازدید

ساختمان‌های انرژی

RSS
در راستای ایجاد بستری مناسب برای اشاعه و گسترش فرهنگ بهینه‌سازی و صرفه‌جویی انرژی در بخش‌های مختلف ساختمان‌های اداری و مسکونی و همچنین فراهم آوردن عرصه مناسب برای شناسایی و معرفی استعدادهای وزارت نیرو از طریق سازمان بهره‌وری انرژی و با همکاری پژوهشکده فره
گفتگو
بررسی پیامدهای برکناری نواز شریف در مرزهای شرقی ایران
عضو هیئت مدیره خانه اقتصاد ایران مطرح کرد
عضو کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر