جمعیت روستایی کشور | اتاق خبر
ADS
پربازدید

جمعیت روستایی کشور

RSS
معاون بیمه ای و هماهنگی امور استان های صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر گفت: استان خوزستان با جمعیت یک میلیون و300 هزار نفر جامعه روستایی، رتبه چهارم جمعیت روستایی را در کل کشور به خود اختصاص داده است.
گفتگو
بررسی پیامدهای برکناری نواز شریف در مرزهای شرقی ایران
عضو هیئت مدیره خانه اقتصاد ایران مطرح کرد
عضو کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر