اختیارات استانی | اتاق خبر
ADS
پربازدید

اختیارات استانی

RSS
افزایش اختیارات استانی که یکی از پیشنهادها و درخواست های مکرر استاندار کرمان بوده به عنوان شاه کلید حل مشکلات مختلف استان ها مطرح است.
گفتگو
بررسی پیامدهای برکناری نواز شریف در مرزهای شرقی ایران
عضو هیئت مدیره خانه اقتصاد ایران مطرح کرد
عضو کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر