اعتقاد ربیعی | اتاق خبر
ADS
پربازدید

اعتقاد ربیعی

RSS
شناسایی مزیتی رسته‌های شغلی استانهای کشور، صدور ۴۰۴ هزار کارت اعتباری رفاه ایرانیان و تاسیس بیشترین تعداد تعاونی در استانهای تهران و شیراز مهمترین خبرهای حوزه کار و تعاون در هفته جاری بود.

گفتگو
بررسی پیامدهای برکناری نواز شریف در مرزهای شرقی ایران
عضو هیئت مدیره خانه اقتصاد ایران مطرح کرد
عضو کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر